• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Sáng ngày 25 tháng 1 năm 2018. đoàn dự án " Nâng cao chất lượng và bình đẳng ...
Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ - UBND ngày 8 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông về việc thành lập Ban quản lý điều hành dự án " Nâng cao chất lượng và bình đẳng trong tiếp cận với giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số ở Việt Nam" do tổ chức Save The Chirdren tài trợ, giai đoạn 2017 - 2020. Một số hình ảnh làm việc của đoànCán ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0