Trường tiểu học Mường Luân kiểm tra kĩ năng vi tính, ứng dụng CNTT đối với giáo viên

 Chiều ngày 17 tháng 05 năm 2019, trường tiểu học Mường Luân đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kỹ năng sử dụng vi tính, ứng dụng CNTT đối với giáo viên đăng kí soạn giáo án bằng máy tính.

Các đồng chí giáo viên thi thực hành trên máy tính

Với yêu cầu về  mức độ cần đạt của năm sau phải cao hơn năm trước nên toàn bộ đề kiểm tra do Ban giám hiệu thống nhất, ra đề và được giữ đảm bảo an toàn, bí mật theo quy định. Các đồng chí giáo viên tham gia thi thực hành trên máy tính với thời gian làm bài 60 phút. Đề thi gồm hai phần: phần 1 kĩ năng sử dụng phần mềm office Word,  kĩ năng sử dụng phần mềm office Powerpoint, Phần 2 kiểm tra về kỹ năng khai thác Internet và thư điện tử. 100% các đồng chí giáo viên đã tham gia thi và làm bài thi nghiêm túc. Nhìn chung kì kiểm tra diễn ra khách quan, trung thực, đúng yêu cầu chuyên môn.

Các giáo viên tham gia với đầy đủ máy tính cá nhân và máy in

Sau khi kiểm tra nhà trường sẽ chấm điểm đánh giá năng lực soạn bài trên máy vi tính của giáo viên từ đó làm căn cứ lập danh sách giáo viên đủ năng lực soạn bài trên máy vi tính báo cáo về Phòng Giáo dục.