Thi công làm sân khấu kết hợp sân cầu lông trường tiểu học Mường Luân

Ngày 18 tháng 1 năm 2018. Ban giám hiệu cùng với cán bộ giáo viên, công nhân viênTrường tiểu học Mường Luân thi công công trình sân khấu trường kết hợp sân cầu lông

Do trường tiểu học Mường Luân đang trong thời gian thi công các hạng mục, nền mặt bằng sân trường là đất, rất khó khăn trong tổ chức sinh hoạt lễ chào cờ cũng như các hoạt động khác của trường diễn ra

Ban giám hiệu cùng các thầy cô giáo xây dựng sân khấu cho trường

Chính vì vậy, ban giám hiệu đã phối hợp với công đoàn trường và đoàn thanh niên lên kế hoạch xây dựng nền sân khấu chính nhằm tạo ra một khu sinh hoạt chính cho trường. Ban giám hiệu trường cũng như các thầy cô giáo rất nhiệt tình tham gia thi công công trình do ban giám hiệu trường đề xuất

Một số hình ảnh:

Các thầy cô giáo đang đổ bê tông làm phẳng mặt bằng sân khấu

 

 

Bài viết liên quan