Tập võ cổ truyền cho học sinh trường Tiểu học Mường Luân

Mỗi buổi sáng thứ 3,5 thầy Lò Văn Hưng giáo viên Thể Dục tổ chức tập luyện 27 động tác võ cổ truyền cho học sinh vào thời gian giữa giờ ra chơi nhằm nâng cao ý thức rèn luyện thân thể cường tráng, sức khỏe bền bỉ,

Thầy giáo: Lò Văn Hưng - giáo viên thể dục đang hướng dẫn 36 động tác võ cổ truyền cho các em học sinh

Thực hiện công văn của Sở GD-ĐT Điện Biên, phòng GD-ĐT Điện Biên Đông về việc tập võ cổ truyền cho học sinh .Trường Tiểu học Mường Luân đã thực hiện nghiêm túc, mỗi buổi sáng thứ 3,5 thầy Lò Văn Hưng giáo viên Thể Dục đã  tổ chức tập luyện 27 động tác võ cổ truyền cho học sinh vào giờ ra chơi nhằm nâng cao ý thức rèn luyện thân thể cường tráng, sức khỏe bền bỉ, xây dựng và nâng cao kỹ năng tự vệ trong chiến đấu, khả năng chiến đấu, khả năng vượt khó trong cuộc sống, tu dưỡng và hoàn thiện đạo đức bản thân, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa của dân tộc.

Một số thế võ cổ truyền do các em thực hiện