14/01/18  Tin của trường  5
Căn cứ điểu lệ  số 1211/ĐL - HKPĐ ngày 22/6/2017 của Sở GD&ĐTTỉnh Điện Biên ban hành điều lệ Hội Khỏe Phù Đổng Tỉnh Điện Biên Lần Thứ XIX năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào Tạo Huyện Điện Biên Đông  đã tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng cấp cụm để tuyển chọn các vận động viên ở các cụm trường để thi đấu cấp ...
 25/04/16  Tin của trường  193
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Mường Luân.